Nowotny-Elektro-Technik, N-E-T

 

Inhaber: Nowotny Helmut

 

Lerchenstr. 6

 

90513 Zirndorf

 

Mobil +49 (0) 173-5721252